Bokningsinformation

Allmänna Villkor

Följande allmänna villkor gäller vid bokning för Farrier Cup 2015 från HorseWorkz HB 969738-2241 (Nedan kallad HorseWorkz), om inte annat överenskommits skriftligt mellan respektive kund och HorseWorkz.

 

Bokning

Anmälan är bindande och ingen återbetalning om inte platsen fylls av annan deltagare. För rumspriset och måltider gäller återbetalning med 50%, vid avbokning 7 dagar innan ankomst. För avbokning mindre än 7 dagar innan ankomst ges ingen återbetalning. Rum och måltider betalas direkt mot faktura.
Bokning sker via www.horseworkz.se, via telefon eller via inskickat mail. Beställningar som görs av personer under 18 år bedöms enligt gällande regler för kontantköp och skall ha målsmans godkännande för beställning. HorseWorkz förbehåller sig för eventuella fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga produkter i sortimentet. All bildinformation skall ses som illustrationer, och kan ej garanteras.

 

Priser

Alla varor i HorseWorkz sortiment är angivna inklusive moms och vi förbehåller oss rätten till prisändringar och reserverar oss för eventuella feltryck och slutförsäljning. HorseWorkz tillämpar avrundning till jämn en-krona i samband med betalning. Reapriserna gäller så långt lagret räcker.

 

Personuppgifter

HorseWorkz är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Vi kommer att kontrollera dina uppgifter mot folkbokföringsregistret. Varorna kommer att levereras till den adress som finns angiven där. Dina person- och inköpsdata kommer att behandlas för att upprätthålla vår kundrelation och även för marknadsföringsändamål av HorseWorkz. Du kan genom att skriva till HorseWorkz , begära att dina personuppgifter rättas, tas bort. Som Kund hos HorseWorkz har du rätt att en gång per år efter skriftlig begäran till ovanstående adress få information om vilka uppgifter om dig som finns i våra register och hur de används.