Tävlingsformen klassisk körning

I en fullständig körtävling ingår det tre moment • Dressyr • Maraton • Precision och efter de tre momenten räknas de olika straffpoängen samman. Totalsegrare blir det ekipage som erhållit lägst antal straffpoäng.

Dressyr

I dressyr kör alla ekipagen enligt ett fastställt dressyrprogram på en bana där domaren tittar på hästarnas lätthet, mjukhet och regelbundenhet i rörelserna, hästens lydnad, kuskens användande av hjälper och hållning på kuskbocken. Dommaren bedömer även helhetsintrycket av ekipaget som klädsel kusk och groom, vagn o häst. Ekipaget kan högst få 10 poäng per bedömningspunkt i programmet summan av poängen dras ifrån maxpoängen och erhållen summa blir ekipagets straffpoäng.

Maraton

Maraton är ett uthållighetsprov med körsträckor och hinder. Det är tre sträckor;

  • A fri gångarter
  • Tranportsträcka
  • B sträckan fri gångart som innehåller maratonhinder.

Varje delsträcka har en min och maxtid som ekipaget måste hålla sig inom för att inte få straffpoäng. På D-sträckan är det veterinärkontroll ang konditionen och paus 10 min, innan kusken fortsätter på E-sträckan och hindren. På E-sträckan så ska ekipagen forcerar snabbt genom portarna som är märkta från A–E som måste passeras i rätt ordning och på snabbast möjliga tid. Tidtagningen startar när ekipaget går in i hindret och stoppas när ekipaget kört ut genom portarna. För varje sekund ekipaget tillbringar i hindret tilldelas 0,2 straffpoäng.

Vagnarna i maraton är byggda för att tåla större påfrestningar och måste hålla en bestämd vikt i dom olika klasserna för enbet par eller fyrspann.

Det gäller att hitta smarta snabba lösningar på vägarna.

Precision

I precisionen är vi tillbaka med samma klädsel, vagn och selar som i dressyren. Precisionen körs på en bana med numrerade konpar som regel 20 par som det ligger bollar på, varje nedkörd boll ger 3 straffpoäng, överskridande av maxtiden ger ytterligare straffpoäng. Ekipage som är felfria i grundomgången går vidare till omkörning.