Intresseanmälan

  • Information som behövs för att välja lämplig grupp.
  • Information som behövs för att välja lämplig häst.
  • Information som behövs för att välja lämplig häst.
  • Här kan du ange t.ex om ditt barn/du har speciella behov eller om det är någon veckodag som ni inte kan rida så tar vi hänsyn till det.

Vilken ridgrupp ska jag rida i?

Ridläraren placerar in dig i en ridgrupp som passar din kunskapsnivå. För att uppnå högsta möjliga kvalitet på undervisningen strävar vi efter att ha så kunskapsmässigt jämna grupper som möjligt. I undantagsfall kan det bli aktuellt med byte av ridgrupp, om du och vi märker att du skulle passa bättre i en annan grupp. Naturligtvis tar vi hänsyn till dina möjligheter att byta dag eller tid.
Vi tar också hänsyn till att våra hästar är olika stora när vi sätter samman ridgrupperna, eftersom vi vill kunna erbjuda alla i gruppen en lämplig häst/ponny.
 

Allmänna villkor för deltagande

Vid nybörjarlektioner krävs att en vuxen följer med och hjälper till och leder hästen under lektionerna.

Villkor för ridavgifter

Ridskolans termin följer normalt skolans termin. . Alla ridgrupper har teoritillfällen varje termin.
Ridavgiften betalas i förskott och året är uppdelat på tre betalningsperioder (höst, vinter, vår).

Uppsägning av ridskoleplats

OBS! Avtalet gäller årsvis tills ridskoleplatsen formellt sägs upp. För att uppsägning ska gälla krävs mejl eller brev av myndig elev eller den av avtalet påskrivande förälder/målsman.